Ipis360

Kom i kontakt med vår kundservice

Vi är anslutna till IPIS 360 som hanterar all fakturering, kundservice och ser till att du som kund till oss får bästa möjliga hjälp hela vägen.

Vi strävar efter att hålla samma tillgänglighet även efter utfört arbete. Det betyder att det ska vara enkelt att få tag på oss och att vi snabbt löser eventuella problem som dyker upp.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Test faktura

Fak­tu­rafrå­gor

Har du frå­gor kring en fak­tu­ra du fått? 

Läs gär­na igenom vår FAQ nedan där du får svar på de van­li­gaste frå­gor­na vi får från våra kun­der. Vill du kom­ma i kon­takt med oss är det enklast att använ­da kon­tak­t­for­muläret eller att ringa oss. 

Test garanti

Garan­ti

Vad har ni för garantier?

Vi föl­jer självk­lart kon­sument­tjän­ste­la­gen, vilket innebär att du som kund hör av dig utan dröjs­mål om du upp­täck­er eventuel­la fel.

Läs mer om våra garantier här!

Test allmanna villkor

Allmän­na villkor

Vart hit­tar jag era allmän­na vil­lkor och prislistor?

Våra allmän­na vil­lkor & pris­lis­tor för våra egna varumärken hit­tar du här!

Test gdpr

GDPR

Vart hit­tar jag era integritetspolicy?

Allt om GDPR & vår integritet­spol­i­cy hit­tar du här!

Skaderapport

Behöver du en ifylld skaderapport?

Har vi utfört ett upp­drag hos dig som är ett försäkringsärende? 

För att få ut ersät­tning från ditt försäkrings­bo­lag behöver du en oftast en ifylld skader­ap­port från den tekniker som utförde arbetet hos dig. På den­na sida kan du fyl­la i vårt for­mulär och skic­ka in infor­ma­tion för din skaderapport. 

FAQ - Kundservice

Här hittar du några vanliga frågeställningar som vi på kundservice ofta får. Får du inte svar på dina frågor? Testa vår chat eller att kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Jag har frågor gällande fakturan, vad gör jag?

Om du har invändningar på din faktura som du fått är det enklast att göra detta genom formuläret längst ner på denna sida.

Skriv gärna så utförligt som möjligt dina invändningar så har vi möjlighet att kolla upp allt hos oss innan vi återkopplar till dig. Har något blivit fel reder vi ut vad som har hänt och hjälper dig med dina funderingar kring fakturan.

Jag har inte fått någon faktura, vad gör jag?

Det kan finnas lite olika orsaker till att du inte fått någon faktura. Ibland har hantverkaren som utfört ditt arbete inte gjort klart arbetet i sitt system och i vissa fall kanske fakturan skickats till fel mailadress eller postadress.

Känner du dig osäker är det bara att du hör av dig till oss så hjälper vi dig att svara på de frågor vi har.

Jag har fått en betalningspåminnelse

Om du har fått en betalningspåminnelse från oss betyder det att du har en obetald faktura från oss.

Har du redan betalt fakturan och fortfarande fått en påminnelse? Ibland kan det bli fel i systemen om betalningen registreras sent och systemet tror att fakturan är obetald. Skriv ett meddelande till oss via formuläret eller chatten så löser vi detta åt dig.

Vad gäller för att jag ska kunna nyttja Grönt teknik-avdrag?

Skatteavdraget Grön Rot / Grönt teknikavdrag gäller bland annat installation av laddbox hemma. Avdraget liknar rot- och rutavdraget och innebär att du får avdraget direkt på faktura. Du kan få avdrag för material- och arbetskostnader med upp till 50 procent vid installation av en smart laddbox hemma.

Det krävs dock att du köper smart laddbox och installation av samma leverantör, något som Svenska Eljouren erbjuder. Avdraget omfattar inte kostnader för resor, utrustning (till exempel verktyg) eller administration i samband med installationen. Bra att veta är att Grön Rot även omfattar inköp och installation av solceller och batterier.

Vi har smidigt paketerat vår laddbox med installation och priset du får är alltid inklusive grönt rotavdrag.

Viktigt! Du behöver äga din villa/radhus/lägenhet för att kunna utnyttja detta avdrag.

När ska fakturan betalas?

På den faktura du har fått ser du sista betalningsdatumet. Titta där så ser du betalningsdatumet.

Hantverkaren var bara på plats i 30 minuter, varför debiteras jag för 2 timmar?

När man bokar uppdrag med oss så utgår vi alltid* från ett startpaket där det ingår 2 timmars arbete, 30 minuters framkörning samt servicebil är inkluderat. Om arbetet överskrider 2 timmar så utgår vi från en timdebitering från och med tredje arbetstimmen.

*För spolbil samt slamsugarbeten ingår det 1,5 timmars arbete på plats.

Kan jag ändra faktura till min sambos namn för att nyttja ROT-avdraget?

Viktigt information om rotavdraget:

  • Du ska äga fastigheten när arbetet utförs.
  • Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.
  • Viktigt att det är rätt ifylld fastighetsbeteckning.

Om skatteverket skulle neka rotavdraget har vi rätten att fakturera den delen till dig som kund.

Vid ändrade uppgifter exempelvis om ni behöver byta mottagare på fakturan, där vi behöver skapa en ny faktura eller skicka nya uppgifter till skatteverket tar vi ut en administrativ avgift på 250:- inkl. moms.

Går det att få avbetalning på fakturan?

Ja, ta kontakt med oss så kan vi lösa en personlig avbetalningsplan för dig.

Varför skiljer prisuppgiften på fakturan mot vad vi kom överens om per telefon gällande startpaketet?

Enligt Skatteverkets regler för ROT-avdrag måste vi separera kostnaden för servicebil, administrationskostnad samt skriva ut beloppen på faktura med både inklusive moms och exklusive moms.

Därefter görs avdrag för ROT och slutbeloppet redovisas under ”Att betala” längst ned på fakturan. Så det som faktiskt ska betalas ska stämma överens med den prisuppgift du fått och vår prislista.

Mer information hittar ni i våra allmänna villkor här!

Mitt försäkringsbolag täcker kostnaden för elarbetet ni utfört. Kan jag får en faktura utan ROT-avdraget?

Självklart, vi krediterar den första fakturan och utfärdar en ny faktura utan ROT-avdrag.

Om vi behöver ändra uppgifter, skapa en ny faktura eller skicka nya uppgifter till skatteverket tar vi ut en administrativ avgift på 250:- inkl. moms.

Kontakta kundservice

För snabb hjälp!

Fyll i formuläret här bredvid och beskriv ditt ärende så tydligt som möjligt. Vi försöker alltid att svara på våra inkomna ärenden inom 24h.

Ringa kundservice

Våra telefontider är mellan 09:00 - 11:00 varje vardag. Du når oss på 010-888 74 07